EHDOLLA EDUSKUNTAVAALEISSA 2023

Hyvinkää kuntavaalit 2021 Onni Rostila perussuomalaiset

Syntyvyys ja maahanmuutto

Ikääntyneiden määrä kasvaa ja syntyvyys on romahtanut. Syntyvyyteen on panostettava kohdennetuilla veroeduilla sekä ostovoimasta ja peruspalveluista huolehtimalla. Työperäisen maahanmuuton tulee olla julkisen talouden kannalta aidosti nettopositiivista. On tunnustettava, että humanitaarinen maahanmuutto on käytännössä vain heikentänyt huoltosuhdetta.

Kansallisen päätösvallan puolella

Liittovaltiokehitys kaventaa jatkuvasti kansallista päätösvaltaamme, joka hupenee EU:n ahnehtiessa lisävaltaa pelastuspaketteihin, yhteislainoihin, vihapuhelakeihin ja ilmastopolitiikkaan. Samoin kauhukuvissa vellovan ilmastohysterian varjolla sivuutetaan kansallinen etu ”ylevämpien” arvojen tieltä. Näiden vastavoimana tulee puolustaa aidosti kansallista ja kansanvaltaista päätöksentekoa.

Sananvapaus ja demokratia

Aito kansanvalta edellyttää laajaa sananvapautta. Sananvapautta ollaan silti jatkuvasti rajoittamassa, mikä aiheuttaa itsesensuuria, vaikeuttaa toisinajattelua ja murentaa demokratiaa. Sananvapautta on suojeltava sekä valtiovallalta että kansalaiskeskustelua omavaltaisesti manipuloivilta somejäteiltä.

Valtiontalouden tila

Viime vuodet on velkaannuttu holtittomasti ja silti peruspalvelut ovat kriisissä. Tulevat leikkaukset tulee kohdistaa suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta toissijaisiin asioihin. Samalla on tehtävä työhön ja yrittämiseen kannustavia veroratkaisuja ja päätettävä, annetaanko yritteliään kansanosan vaurastua vai kurjistua.