EHDOLLA EDUSKUNTAVAALEISSA 2023

Vaaliteemat

Äänestä nuorta osaamista valtuustoon

Taloudenpitoon järkeä:
laadukkaat peruspalvelut turvattava

Laadukkaat peruspalvelut turvataan parhaiten välttämällä liiallista velkaantumista. Kaupungin varoista ei tule rahoittaa mitään toisarvoisia menoeriä samalla, kun esimerkiksi lapsiperheille tärkeästä kotihoidontuen ns. Hyvinkää-lisästä on luovuttu. Laadukkaat kuntapalvelut voivat toimia myös vetovoimatekijänä. Säästöjen hakemisessa olennaista on priorisointi ja eri heijastusvaikutusten arviointi. Kovat säästötoimet voivat tulla kalliiksi, jos käytössä on vain tukkimiehen kirjanpito (vrt. esim. lasten ja nuorten harrastaminen).

Autoilevien ihmisten kaupunki:
tosiasiat vauhtisokean viherpesun edelle

Asumisen ja liikkumisen mahdollisuuksista tulee huolehtia tosiasiat mielessä pitäen. Jo Hyvinkään sijainti ja kaupunkirakenne edellyttävät erityisesti henkilöautoilun sujuvuudesta huolehtimista. Kaavoituksessa tulee nykyistä paremmin varmistaa pysäköintipaikkojen riittävyys sekä palvelualttiisti myöntää muutoslupia lisäpaikkoihin (myös riittävät pysäköinti- ja vieraspaikat uudiskohteissa).

Punavihreyden kaikkialle tunkemista torjuttava:
julkishallinnon pysyttävä poliittisesti neutraalina

Lapsesi ansaitsevat turvallisen varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ilman ideologisten muoti-ilmiöiden ylilyöntejä ja tuputtamista. Esimerkiksi uusiin sukupuoli-innovaatioihin, ilmastonmuutokseen tai monikulttuurisuuteen liittyvät asiat eivät ole poliittisesti neutraaleja, eivätkä siten kuulu julkisrahoitteisten peruspalveluiden piiriin. Lasten täytyy saada olla lapsia.

Väestönkasvu ei voi nojata maahanmuuttoon:
huoltosuhdetta ei paranneta heikentämällä sitä

Valtio ei jätä piikkiä auki turvapaikanhakijoita kunnille tarjotessaan. Humanitaaristen maahanmuuttajien heikko työllistyminen ja keskimääräistä suurempi palvelu- ja tukiriippuvuus koituu lopulta kuntaverojen muodossa sinunkin maksettavaksesi.

Rakennetun ympäristön kauneus ja viihtyvyys:
kaupunkilaisten näkökulmat huomioon

Kaupungin uudis- ja julkisivurakentamisessa tulisi nykyistä selvemmin suosia ulkomuodoltaan ja arkkitehtuurisesti perinteisempiä, kauniimpia ja hillitympiä ratkaisuja. Nämä asiat nousevat ihmisten toiveissa esiin useammin kuin levottomat ja epämääräiset laatikkokokoelmat. Myös kaavapäätöksillä tulee mahdollistaa kaunista arkkitehtuuria.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Inventore nobis ducimus facere repellat harum, eius cupiditate, aliquam aut deserunt. Nemo illo ex impedit autem quod nobis architecto, velit quasi, aut voluptas porro natus. Fuga magnam perspiciatis fugit, placeat possimus officia non ducimus voluptatum aspernatur ad quidem neque accusantium repudiandae cupiditate nobis corporis, cum facere iusto, modi cumque consectetur saepe. Officia, molestiae tempore! Consequatur ipsa consequuntur saepe suscipit vero laudantium, mollitia, quaerat soluta nihil non tempore, quos dignissimos quasi ab officiis illum numquam quibusdam ducimus, veritatis ad. Quia, aliquid. Quaerat quos ducimus ipsam amet minus temporibus eos sequi alias hic nemo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Inventore nobis ducimus facere repellat harum, eius cupiditate, aliquam aut deserunt. Nemo illo ex impedit autem quod nobis architecto, velit quasi, aut voluptas porro natus. Fuga magnam perspiciatis fugit, placeat possimus officia non ducimus voluptatum aspernatur ad quidem neque accusantium repudiandae cupiditate nobis corporis, cum facere iusto, modi cumque consectetur saepe. Officia, molestiae tempore! Consequatur ipsa consequuntur saepe suscipit vero laudantium, mollitia, quaerat soluta nihil non tempore, quos dignissimos quasi ab officiis illum numquam quibusdam ducimus, veritatis ad. Quia, aliquid. Quaerat quos ducimus ipsam amet minus temporibus eos sequi alias hic nemo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Inventore nobis ducimus facere repellat harum, eius cupiditate, aliquam aut deserunt. Nemo illo ex impedit autem quod nobis architecto, velit quasi, aut voluptas porro natus. Fuga magnam perspiciatis fugit, placeat possimus officia non ducimus voluptatum aspernatur ad quidem neque accusantium repudiandae cupiditate nobis corporis, cum facere iusto, modi cumque consectetur saepe. Officia, molestiae tempore! Consequatur ipsa consequuntur saepe suscipit vero laudantium, mollitia, quaerat soluta nihil non tempore, quos dignissimos quasi ab officiis illum numquam quibusdam ducimus, veritatis ad. Quia, aliquid. Quaerat quos ducimus ipsam amet minus temporibus eos sequi alias hic nemo.